Mapy online

Wyszukać miejsce:

Proszę zadać nazwę ulicy, miasta luv współrzędne GPS

Jak korzystać z mapy

Mapą można posuwać poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszki i przesunięcie

Mapą można posuwać przy pomocy strzałek umieszczonych w lewym górnym rogu mapy

Przybliżenie i oddalenie mapy jest możliwe za pomocą znaków + i – w lewym górnym rogu mapy

Przycisk, którym można wrócić do podstawowej pozycji mapy